Tìm hiểu nghề Luật tại Việt Nam

Nghề Luật tại Việt Nam tương đối đa dạng và được hiểu như sau:
1. Khái niệm nghề luật

Theo các chuyên gia thì nghể luật được định nghĩa như sau: “Nghề luật là một nghề, mà ở đó, những người hành nghề lấy pháp luật làm “công cụ” thực hiện các hoạt động pháp lý, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân theo quy định của pháp luật và quy chế trách nhiệm nghề nghiệp.”

Tuy nhiên trên thực tế nghề luật thường được hiểu theo hai hướng theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng. Theo nghĩa rộng thì Nghề luật như là nghề kiếm sống có liên quan đến luật, có thể kể ra nhiều công việc khác cũng được gọi là nghề luật như: chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật… trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu…

Còn theo nghĩa hẹp thì nghề luật được hiểu theo nghĩa là những người hành nghề liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực tư pháp (ví dụ như cơ quan tư pháp, hệ thống tư pháp, chức danh tư pháp…). Vì thế, chỉ những người hành nghề trong các cơ quan tư pháp và họ được bổ nhiệm làm các chức danh tư pháp thì mới được coi là hành nghề luật. Tuy nhiên, cơ quan tư pháp, chức danh tư pháp là khái niệm rộng và không đồng nhất với cách hiểu theo nghĩa hẹp trên. Chức danh tư pháp là khái niệm chỉ người thực thi nhiệm vụ trong các cơ quan tư pháp (hiểu theo nghĩa hẹp) được đào tạo kỹ năng thực hành nghề và hành nghề theo một chuyên môn nhất định; có danh xưng, được bổ nhiệm hoặc thừa nhận theo pháp luật khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện xác định theo quy định của pháp luật; gián tiếp thực hiện quyền lực Nhà nước; khi thực hiện quyền lực Nhà nước họ có các quyền và nghĩa vụ theo luật định.

Tuy nhiên ở Việt Nam do đặc điểm về chế độ cũng như định hướng phát triển nên Nhà nước đã sử dụng hệ thống các cơ quan tư pháp– bao gồm cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án, các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp, công chứng, trọng tài. Những người hoạt động trong các cơ quan tư pháp với những quyền hạn và chức trách quy định trong hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành- được gọi là chức danh tư pháp. Các chức danh tư pháp ở Việt Nam có thể được phân nhóm như sau:

- Nhóm chức danh điều tra - truy tố - xét xử gồm có thẩm phán, kiểm sát viên, thư ký Tòa án, hội thẩm, kiểm tra viên, điều tra viên.
- Nhóm chức danh bổ trợ tư pháp gồm luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật, Bào chữa viên nhân dân, Chuyên viên trợ giúp pháp lý.
- Nhóm chức danh hành chính tư pháp gồm có Công chứng viên, Hộ tịch viên, Giám định viên tư pháp.
- Nhóm chức danh tư pháp khác (thuật ngữ này được hiểu theo nghĩa tương đối) gồm có Chấp hành viên, Trọng tài viên.

Ở Việt Nam thì các chức danh trong nghề luật đều có sự chú ý tương đối như nhau còn ở những nước tư bản đặc biệt là ở Mỹ thì chức danh trong nghề luật được chú ý tới nhất vẫn là luật sư đây là một trong những nghề được chú ý nhất trong xã hội và kiếm được nhiều tiền nhất tại những nước tư bản.

2. Những đặc trưng cơ bản của nghề luật

2.1 Nghề luật do những người có các chức danh tư pháp khác nhau thực hiện, hướng tới mục đích là bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân, giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng quy tắc của cuộc sống xã hội, tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm cũng như các vi phạm pháp luật khác.

Những người hành nghề luật có các chức danh tư pháp khác nhau thực hiện hoạt động hướng đến mục đích chung như trên. Và mỗi chức danh tư pháp lại có những mục đích cụ thể khác nhau. Ví dụ như luật sư tiến hành những hoạt động của mình nhằm mục đích cụ thể là: bảo vệ lợi ích khác hàng thông qua đó có vai trò giám sát phản biện cho hoạt động của các cơ quan nhà nước đồng thời hướng dẫn thực hiện pháp luật, đưa những ý kiến pháo lý giúp khách hàng tiến hành công việc đúng luật và đạt hiệu quả cao nhất.

2.2 Nghề luật hoạt động trong khuôn khổ luật định

Những người hành nghề luật luôn phải đặt hoạt động của mình trong khuôn khổ pháp luật. Nghề luật là một trong những nghề có sự hạn chế cao trong hoạt động nghề nghiệp. Cụ thể là ngoài việc tuân thủ đầy đủ pháp luật chung như luật Hiến pháp luật dân sự…, luật còn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định nghiêm ngặt của pháp luật về ngành nghề mà mình tham gia.

Vì vậy những người hoạt động nghề luật phải có những phẩm chất cần thiết cho quá trình hành nghề của mình như: yêu công lý ,công bằng, khách quan, trung thực …và các kĩ năng chuyên môn như khả năng phân tích,tổng hợp, khả năng đánh giá. Ví dụ đối với một luật sư ngoài việc đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn đào tạo, tập sự và điều kiện hành nghề của Luật Luật sư thì trong từng hoạt động của mình còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy của pháp luật ở mỗi hoạt động như trong hoạt động tại phiên tòa thì phải tuân theo luật Tố tụng, nếu tham gia vào vụ án từ giai đoạn điều tra thì phải tuân thủ pháp lệnh điều tra hình sự… Đây cũng là điểm khác biệt của khuôn khổ hành nghề của các nhà luật của nước ta so với các nước tư bản trên Thế Giới; Ở Việt Nam dù bào chữa như thế nào luật sư cũng không được vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật luôn phải tôn trọng pháp luật luôn phải tôn trọng sự thật khách quan , nhưng ở những nước tư bản thì luật sư có thể bào chữa một cách vô tư làm sao có lợi cho thân chủ của mình kể cả việc biện hộ đổi trắng thành đen miễn là có căn cứ không trái pháp luật.

2.3 Nghề luật là bất khả kiêm nhiệm

Điều đó có nghĩa là một người không thể đồng thời làm hai chức danh hoặc làm hai vị trí nghề nghiệp khác nhau trong hệ thống nghề luật. Một người khi đang hành nghề thẩm phán thì không thể được làm luật sư, công chứng viên hay chấp hành viên và ngược lại. Pháp luật chỉ cho phép họ được quyền thay đổi hoạt động hành nghề của mình. Ví dụ cụ thể Điều 10 luật Luật sư 2006 quy định Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư một trong những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư là : cán bộ, công chức, viên chức. điều này có nghĩa là khi họ trở thành các chức danh tư pháp trong hệ thống các cơ quan nhà nước thì không được làm luật sư…

2.4 Nghề luật sử dụng các quy định pháp luật làm công cụ, phương tiện để giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống xã hội, nói cách khác nghề luật hoạt động dựa trên pháp luật và quy chế trách nhiệm nghề nghiệp (còn được gọi là quy tắc ứng xử nghề nghiệp).

Đây là đặc điểm để phân biệt nghề luật với những nghề khác đang tồn tại trong xã hội. Tuy nhiên với mỗi người hành nghề luật khác nhau, pháp luật đuợc sử dụng, áp dụng trong hoạt động nghề nghiệp ở từng góc độ khác nhau. Đối với thẩm phán, pháp luật được sử dụng để xác định tính đúng/sai của tranh chấp, có tội hay không có tội. Đối với luật sư, Công chứng viên pháp luật được sử dụng đưa các chủ thể thực hiện đúng “hành lang pháp lý” dành cho mình. Như vậy, với mỗi nghề luật khác nhau đòi hỏi phải có các kỹ năng khác nhau, có các kiến thức khác nhau dù đều là áp dụng pháp luật.

Nguồn: Luật sư tổng hợp
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:

Bình luận trao đổi

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ

Luật sư Phạm Việt (Tư Vấn)

Luật sư Nguyễn Hoàng (Tư Vấn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:
96
Hôm nay:
115
Hôm qua:
780
Tất cả:
494,539
Top