Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng
1. Thẩm quyền giải quyết: UBND quận/huyện
2. Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng tên. Trong trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng (theo mẫu) – 01 bản.
- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất (trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có 01 bản đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất (theo mẫu ) – 01 bản.
- Hồ sơ thiết kế (02 bộ) bao gồm bản vẽ sau: Sơ đồ vị trí công trình; Mặt bằng các tầng; Các mặt đứng; Các mặt cắt công trình (tỷ lệ 1/100 - 1/200); Mặt bằng móng tỷ lệ (1/100 - 1/200) và mặt cắt móng (tỷ lệ 1/50); Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện (tỷ lệ 1/100 - 1/200) .
- Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng (theo mẫu ) – 01 bản.
- Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, quy mô từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá, thì việc thiết kế phải do tổ chức thiết kế, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện – 01 bản.
Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà ở quy định ở trên thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.
- Ngoài thành phần hồ sơ quy định trên tuỳ theo tính chất của công trình chủ đầu tư phải bổ sung thành phần hồ sơ theo quy định sau:
+ Đối với trường hợp công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng, lắp đặt thiết bị bên trong làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình (công trình cải tạo, sửa chữa yêu cầu phải có Giấy phép xây dưng): phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng (bao gồm: ảnh chụp hiện trạng, các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình), kết quả thẩm tra kết cấu công trình hiện trạng và thiết kế sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện: 01 bản.
+ Đối với công trình xây xen: phải có hồ sơ gồm mặt bằng, mặt cắt hiện trạng công trình (tỷ lệ 1/100 - 1/200) thể hiện rõ các thành phần kết cấu riêng, chung với các công trình liền kề và giải pháp gia cố, chống đỡ công trình cũ và xây dựng công trình mới nhằm đảm bảo an toàn cho công trình liền kề do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề).
Chủ đầu tư phải cam kết chịu trách nhiệm đối với việc hư hỏng các công trình liền kề, lân cận nếu nguyên nhân hư hỏng được xác định do lỗi thi công công trình mới gây ra – 01 bản
+ Đối với công trình ngầm, công trình có tầng hầm: Phải có ảnh chụp hiện trạng của cấc công trình lân cận, xung quanh công trình và biện pháp thi công công trình ngầm, tầng hầm của chủ đầu tư đã được đơn vị tư vấn có năng lực hành nghề phù hợp thẩm tra. Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm đối với việc hư hỏng các công trình kiền kề, lân cận nếu nguyên nhân hư hỏng được xác định do thi công công trình mới gây ra – 01 bản
+ Đối với trường hợp phải phá dỡ công trình cũ để xây dựng công trình mới: phải có phương án phá dỡ công trình do tổ chức tư vấn đủ năng lực lập kèm theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư ( đối với công trình của tổ chức, doanh nghiệp) hoặc chủ đầu tư ký xác nhận ( đối với nhà ở riêng lẻ hoặc công trình tôn giáo) – 01 bản
+ Đối với nhà thuê: phải có hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật và văn bản chấp thuận, ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhà cho thuê việc xin phép xây dựng và đầu tư xây dựng nhà ở – 01 bản
+ Đối với trường hợp xây dựng trên đất của người sử dụng đất đã được nhà nước giao quyền sử dụng: phải có hợp đồng thuê theo quy định của pháp luật – 01 bản
+ Đối với trường hợp nhà, đất đã được thế chấp: phải có hợp đồng thế chấp và văn bản chấp thuận của tổ chức, cá nhân nhận thế chấp nếu trong hợp đồng không có thoả thuận khác – 01 bản
+ Đối với công trình tôn giáo: phải có văn bản chấp thuận của UBND Quận và phòng Nội vụ về lĩnh vực tôn giáo – 01 bản
+ Đối với công trình nằm trong khu vực bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng: phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý về văn hóa theo quy định của pháp luật – 01 bản
+ Đối với công trình, nhà ở tại bãi sông ngoài phạm vi bảo vệ đê điều: phải có văn bản chấp thuận của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn theo quy định của pháp luật – 01 bản
+ Đối với các công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy nổ; công trình có tác động đến vệ sinh môi trường: phải có các văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành liên quan theo quy định của pháp luật – 01 bản
+ Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất nếu có nhu cầu xây dựng thì được cấp giấy phép xây dựng tạm quy mô công trình không quá 3 tầng, chiều cao tối đa công trình không quá 12 m, không được xây dựng tầng hầm;
+ Đối với các trường hợp đang sử dụng đất tại các khu tập thể: Các khu tập thể đã có quyết định tiếp nhận của UBND Quận hoặc các khu tập thể không còn cơ quan quản lý (đã giải thể hoặc chuyển sang hình thức hoạt động khác) hoặc các khu tập thể UBND phường đã có hồ sơ về nguồn gốc đất và danh sách các hộ đang sử dụng đất hoặc các khu tập thể quân đội nằm trong danh mục kèm theo quyết định 611/TTg ngày 05/8/1997 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu thủ đô, chủ đầu tư phải nộp các giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất (nếu có). Các khu tập thể còn lại, ngoài các giấy tờ nêu trên chủ đầu tư phải nộp thêm văn bản uỷ quyền hoặc văn bản cho phép xây dựng của cơ quan, đơn vị chủ sử dụng đất.
3. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND quận/huyện
4. Thời hạn giải quyết:
- Đối với trường hợp xin phép xây dựng có quy mô dưới 5 tầng, không phải là trường hợp công trình xây xen thì thời gian giải quyết là 12 ngày làm việc,
- Đối với những hồ sơ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cộng thêm 05 ngày để xác minh nguồn gốc sử dụng đất.
- Đối với công trình nằm trong khu vực bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng thì cộng thêm 05 ngày để phòng Quản lý đô thị gửi công văn đến cơ quan quản lý về văn hóa để xác minh vị trí theo quy định .
5. Các loại thuế, lệ phí phải nộp: Theo quy định pháp luật đối với mỗi hồ sơ
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:

Bài viết khác

Hỗ trợ

Luật sư Phạm Việt (Tư Vấn)

Luật sư Nguyễn Hoàng (Tư Vấn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:
81
Hôm nay:
303
Hôm qua:
325
Tất cả:
568,651
Top