Bảng báo giá các dịch vụ
090 889 3458 - 090 460 7270
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 460 7270
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Nguyễn Hoàng
096 822 8011
nguyenhuyhoang.biz@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
Bảng báo giá các dịch vụ
Bảng giá dịch vụ của Luật Phạm Việt:

1. Dịch vụ sang tên giấy tờ nhà đất:  

- Giá trọn gói chung: 5.000.000, đ (Năm triệu đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo quy định pháp luật

2. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp: 

- Giá trọn gói chung: 3.000.000, đ (Ba triệu đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo quy định pháp luật

3. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng: 2.000.000, đ (Hai triệu đồng)

4. Dịch vụ viết đơn thuê: 1.000.000, đ (Một triệu đồng)

5. Dịch vụ pháp lý khác:
Thỏa thuận