Tìm hiểu thuật ngữ pháp lý
Luật sư tư vấn miễn phí: 0908 893 458 - 0932 297 115
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 229 7115
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Lan Hương
0983 123 028 - 0932 313 819
luatsulanhuong@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
Tìm hiểu thuật ngữ pháp lý
Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?
 Điều 26 Pháp lệnh Lãnh sự quy định: “1.Lãnh sự chứng thực chữ ký và con dấu trên giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức nước ...
Tổ chức tín dụng là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ ...
Thương mại là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch ...
Sở hữu trí tuệ là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm ...
Ngân hàng là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: a) ...
Đầu tư là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình ...
Đấu giá là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức ...
Kiểm toán là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Kiểm toán độc lậplà việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh ...
Chứng khoán là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài ...
Chất lượng sản phẩm hàng hóa là gì?
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc ...

Trang trước      Trang sau >>