Danh mục
090 889 3458 - 090 460 7270
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 460 7270
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Nguyễn Hoàng
096 822 8011
nguyenhuyhoang.biz@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
Bồi thường thu hồi đất

● Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất
● Các dạng thu hồi đất hiện nay
● Khái niệm về thu hồi đất
● Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh
● Quy định về trưng dụng đất
● Quy định về thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
● Quy định bồi thường về đất khi bị thu hồi đất ở
● Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, công cộng

Total: 12 items - Page 1 of 2
12