Thủ tục tách công ty
Luật sư tư vấn miễn phí: 0908 893 458 - 0932 297 115
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 229 7115
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Lan Hương
0983 123 028 - 0932 313 819
luatsulanhuong@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
Thay đổi cơ cấu công ty
Thủ tục tách công ty
Phạm vi áp dụng đối tượng: Công ty TNHH và Công ty Cổ phần
Mục I - Khái niệm: Tách doanh nghiệp là việc Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (sau đây gọi là Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.
Mục II - Nội dung dịch vụ tư vấn của Luật Phạm Việt
1. Tư vấn pháp luật về loại hình tách công ty:
- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty
- Tư vấn phương án sử dụng lao động
- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách
- Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty
- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập
2. Lập hồ sơ tách công ty
3. Đại diện thực hiện các thủ tục tách công ty tại các cơ quan có thẩm quyền
4. Căn cứ pháp lý:
- Căn cứ Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ĐKKD;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Tài chính- Bộ Công an;
- Căn cứ Quyết định số 476/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệpQuý khách cần tư vấn pháp luật miễn phí xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY LUẬT PHẠM VIỆT - Số 151 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 0908 893 458 - 0932 297 115  - 0932 313 819 - Email:
luatsuphamviet@gmail.com

Các bài viết khác:
Thủ tục hợp nhất công ty
Thủ tục mua bán, sát nhập công ty
Thủ tục tạm ngừng hoạt động
Thủ tục giải thể công ty
Thủ tục chuyển đổi công ty
Thủ tục chia công ty