Quy trình xây dựng văn bản pháp luật
090 889 3458 - 090 460 7270
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 460 7270
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Nguyễn Hoàng
096 822 8011
nguyenhuyhoang.biz@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
Pháp luật Lao động
Quy trình xây dựng văn bản pháp luật

Theo điều 1 Luật ban hành văn ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đưa ra khái niệm văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong luật này hoặc trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có các quy tắc xử sự chung, có hiệu lực băt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội”.
Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là một trong những hình thức quản lí nhà nước quan trọng nhất của các cơ quan nhà nước. Văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng nhất là văn bản do Quốc hội ban hành.

Theo điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 thì Quốc hội ban hành các loại văn bản quy phạm sau Hiến pháp, luật, nghị quyết. Các văn quy phạm pháp luật do Quốc hội banh hành thường chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề cơ bản và quan trọng trong xã hội đó là lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, tôn giáo…với vai trò quan trọng như vậy nên việc quy định quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội một cách chặt chẽ và khoa học là việc vô cùng quan trọng, tạo tiền đề để có những văn bản quy phạm pháp luật chất lượng góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Thủ tục xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội nói chung gồm các bước như sau: Lập chương trình xây dựng VBQPPL; soạn thảo dự án, dự thảo của VBQPPL; thẩm tra dự án, dự thảo của VBQPPL; Ủy ban thường vụ quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án,dự thảo VBQPPL; thảo luận, chính lý và thông qua VBQPPL; công bố VBQPPL. Tùy từng loại văn bản cụ thể mà có một vài điểm khác. Trong một vài giai đoạn còn một vài điểm đáng bàn như sau:

1. Lập chương trình xây dựng VBQPPL

Trong giai đoạn này ban công tác lập pháp tập hợp các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh. Tuy nhiên ở giai đoạn này Nghị định 24/2009/ NĐ-CP ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định “Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể thành lập các Hội đồng tư vấn giúp Bộ trưởng xem xét các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn).

Hội đồng tư vấn gồm:  Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và các thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực liên quan đến văn bản được đề nghị ban hành.” Hội đồng này có vai trò đánh giá nhu cầu pháp luật và khả năng thực hiện trên thực tế của dự thảo luật sắp được xây dựng hay không. Tuy nhiên ở đây chỉ mới quy định một cách chung chung là có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong giai đoạn này nhưng lại không quy định rõ ràng số lượng thành viên của hội đồng này là bao nhiêu người và chưa quy định cụ thể cơ chế làm việc của hội đồng tư vấn này.

Lấy ý kiến cho dự kiến chương trình văn bản quy phạm pháp luật

Ý kiến thẩm tra của Uỷ ban pháp luật và ý kiến đóng góp của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc Hội sau đó Uỷ banThường vụ Quốc hội xem xét thảo luận và quyết định. Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật 2008 quy định dự thảo văn bản phải được đăng lên trang của Chính phủ hoặc của cơ quan tổ chức chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 20 ngày để các cơ quan tổ chức các nhân đóng góp ý kiến nhằm tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động lập pháp.

Tuy nhiên pháp luật hiện hành chưa quy định chặt chẽ về việc tiếp thu ý kiến đống góp nên các ý kiến đống góp đó có thực sự được xem xét chuyển tải vào nội dung văn bản hay không không có cơ chế giám sát nên việc này sẽ phụ thuộc vào nhận thức chủ quan của cơ quan soạn thảo. Việc lấy ý kiến trên chưa thực sự được tổng hợp hay báo cáo cụ thể và qua nhiều khâu trung gian làm sai lệch, biến dạng ý kiến. Việc này dẫn đến việc lấy ý kiến đôi khi chỉ mang tính hình thức.

2. Giai đoạn soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL

Tổ chức và hoạt động của các Ban soạn thảo, Tổ biên tập còn hình thức; chưa có cơ chế hữu hiệu để giải quyết các ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo; các thành viên Ban soạn thảo chưa phát huy hết trách nhiệm là người đại diện cho các Bộ, ngành trong Chính phủ.

3. Thẩm tra dự án, dự thảo VBQPPL

Điều 41 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Hội đồng dân tộc, Ủy ban quốc hội có trách nhiệm chủ trì thẩm tra dự án dự thảo thuộc lĩnh vực do mình phụ trách và dự án dự thảo khác do quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội giao. Và cơ quan chủ trì soạn thảo có thể mời đại diện của cơ quan của quan được phân công để thẩm tra hoặc mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản tham dự cuộc học do mình tổ chức để phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo. Ở đây các cán bộ làm công tác thẩm tra theo quy định hoạt động chủ yếu kiêm nhiện dẫn đến chưa dành nhiều thời gian, công sức cho công tác thẩm tra ên tiến độ và chất lượng công việc khó có thể đảm bảo.
Các quy định về thẩm định, thẩm tra còn chung chung, khó xác định phạm vi

Nội dung thẩm định, thẩm tra còn trùng lặp, ít tính phản biện, chưa có màu sắc khoa học mà xuôi chiều.


Quý khách cần tư vấn xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT PHẠM VIỆT
Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Thái Học - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội
Điện thoại: 090 889 3458 - 093 460 7270 
Email:
luatsuphamviet@gmail.com

Các bài viết khác: