Điều kiện nhân con nuôi
090 889 3458 - 090 460 7270
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 460 7270
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Nguyễn Hoàng
096 822 8011
nguyenhuyhoang.biz@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
Tư vấn Hôn nhân
Điều kiện nhân con nuôi
 

Nhận con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con cái giữa người nhận làm con nuôi và người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội (điều 67 luật hôn nhân gia đình 2000).

Định nghĩa đã nêu lên việc xác lập quan hệ cha mẹ và con bằng con đường nuôi dưỡng để phân biệt với quan hệ sinh đẻ ''huyết thống''. Nuôi con nhằm mục đích gắn bó, xác lập quan hệ gia đình giữa cha nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trong môi trường gia đình, hay nói cách khác là tạo cho trẻ em ''một mái ấm gia đình'' để phát triển hài hòa thể chất và nhân cách.

 Điều kiện nuôi con nuôi:

Quan hệ nuôi con nuôi chỉ được xác lập khi thỏa mãn các điều kiện sau:

* Điều kiện đối với con nuôi.

- Về độ tuổi: con nuôi phải là người từ dưới 15 tuổi trở xuống (trừ trường hợp người được nhận làm con nuôi là thương binh, người tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi người gìa yếu, cô đơn).

- Một người chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của hai vợ chồng hay nói cách khác một người không thể làm con nuôi của nhiều người cùng một lúc mà chỉ tham gia vào một quan hệ nuôi với tư cách là nuôi.

* Điều kiện đối với người nhận con nuôi.

Người nhận nuôi con nuôi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo qui định của Luật dân sự.

- Hơn người con nuôi 20 tuổi trở lên.

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Có điều kiện thực tế đảm bảo trông mon, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

- Không phải là người bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa xóa tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hành hạ ông, bà, cha, mẹ, chồng, con, cháu, người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái đạo đức xã hội.

Trong trường hợp hai vợ chồng cùng nhận nuôi thì cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng các điều kiện quy định trên. Nếu một trong hai người không đủ các điều kiện này thì xem như không đảm bảo điều kiện vợ chồng cùng nhận nuôi và con nuôi. Ví dụ: Anh A (30 tuổi), chị B (24 tuổi) nhận nuôi cháu H (6 tuổi) làm con nuôi thì được thừa nhận vì chị B không thỏa mãn điều kiện hơn người con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

Ngoài ra theo qui định tại điều 71 (luật hôn nhân gia đình) thì việc nhận nuôi còn phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ đẻ người con nuôi. Trong trường hợp cha mẹ đẻ đều đã chết, không xác định được hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự đồng ý của đứa trẻ đó.

* Điều kiện hình thức: Theo qui định tai điều 72(luật hôn nhân gia đình), việc nuôi con nuôi phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và ghi vào sổ hộ tịch. Thủ tục đăng ký việc nuôi con được thực hiện theo qui định pháp luật hộ tịch. Hiện nay theo quy định Nghị định 83/1998/ NĐ - CP ngày 10/10/1998 và Nghị định 184/ CP ngày 30/10/1999 thì việc nhận nuôi giữa các công dân Việt Nam với nhau phải được đăng ký tại UBND cấp xã nơi thường trú của người nuôi con hoặc con nuôi; việc nhận con nuôi giữa công nhân Việt Nam với người nước ngoài phải được đăng ký tại UBND cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam.

c. Chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi.

Việc xác lập nuôi con nuôi hướng tới mục đích là đảm bảo người con nuôi được chăm sóc, giáo dục tốt; đồng thời gắn bó lâu dài giữa cha mẹ nuôi và con nuôi trên cơ sở thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ pháp luật qui định. Trong một số trường hợp mục đích trên không đạt được thì người đã thành niên; cha mẹ đẻ; người giám hộ của con nuôi; cha mẹ nuôi; Viện kiểm sát; Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Hội liên hiệp phụ nữ có quyền trực tiếp yêu cầu Toàn án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi trong những trường hợp sau:

- Khi người con nuôi có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi hành vi cha mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi mà bị Tòa án kết án bằng văn bản có hiêu lực pháp luật.

- Cha mẹ nuôi có hành vi lợi dụng việc nuôi con để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, vi phạm các điều nuôi con được quy định tại điều khoản 3 và điều 69 khoản 5 của Luật hôn nhân và gia đình 2000.

Ngoài ra hai trường hợp trên thì việc con nuôi cũng chấm dứt trong trường hợp cha mẹ và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Qui định này không được áp dụng đối với con nuôi chưa thành niên.


 Trân trọng !


Luật sư Nguyễn Thủy

Quý khách cần tư vấn xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT PHẠM VIỆT
Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Thái Học - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội
Điện thoại: 090 889 3458 - 093 460 7270 
Email:
luatsuphamviet@gmail.com

Các bài viết khác: