Thời hiệu trong dân sự
Luật sư tư vấn miễn phí: 0908 893 458 - 0932 297 115
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 229 7115
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Lan Hương
0983 123 028 - 0932 313 819
luatsulanhuong@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
TRANH LUẬN
Thời hiệu trong dân sự
1.Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì thực hiện như sau:

a.Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định cuả pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện;

b.Tranh chấp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì thời hiệu khởi kiện là hai năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật. trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu yêu cầu để Tòa án giải quyết việc dân sự là một năm, kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ các việc dân sự có liên quan đến quyền dân sự về nhân thân của cá nhân thì không áp dụng thời hiệu yêu cầu.
(căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 2005 đã sủa đổi bổ sung 2011). 

Trân trọng !

Quý khách cần tư vấn pháp luật miễn phí xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY LUẬT PHẠM VIỆT - Số 151 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 0908 893 458 - 0932 297 115  - 0932 313 819 - Email:
luatsuphamviet@gmail.com

Các bài viết khác:
TRƯỜNG HỢP MIỄM ÁN PHÍ
Các loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Việc xử lý phần di sản hết thời hiệu khởi kiện
Quy định về Án phí dân sự sơ thẩm
Thực tiễn xét xử giải quyết tranh chấp đất đai
Pháp nhân nước ngoài là gì ?
Quan hệ pháp luật hành chính
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật hành chính
Đất phi nông nghiệp là gì ?
Vấn đề di sản chuyển thành tài sản chung
Về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
Về bí mật đời tư theo pháp luật Việt Nam
Một số vấn đề về quyền nhân thân
Quyền lợi phụ nữ trong Luật Đất đai